Dzięki nowoczesnej technologii, oczyszczalnia NV jest odporna na nierównomierny dopływ ścieku, zarówno przy minimalnym jak i maksymalnym dopływie ścieku (ładunku zanieczyszczeń) – stopień oczyszczania jest równie wysoki. Złoże biologiczne zabezpiecza osad czynny przed wymywaniem oraz w czasie braku dopływu ścieku do oczyszczalni podtrzymuje osad w pełnej gotowości do prawidłowego działania.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu NV działają w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym.

 

Oczyszczalnia NV mieści się w jednym zbiorniku podzielonym na dwie komory:

  • Komorę oczyszczania biologicznego;
  • Komorę osadnika wtórnego;

Praca oczyszczalni typu NV oparta jest na najnowocześniejszej technologii opartej na nisko obciążonym osadzie czynnym oraz zanurzonym złożu biologicznym polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza, powodują analogiczny przepływ cieczy znajdującej się w rurze, a tym samym porywanie cząstek stałych z dna zbiornika. Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych. Siły grawitacji powodują opadanie cząstek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze za pomocą dyfuzora itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje przemieszczenie masy cieczy z w/w osadnika wtórnego w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PCV. Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadupozostającego w reaktorze NV. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania.

Opis zalet

Dzięki w/w technologii, oczyszczalnia NV jest odporna na nierównomierny dopływ ścieku, zarówno przy minimalnym jak i maksymalnym dopływie ścieku (ładunku zanieczyszczeń) – stopień oczyszczania jest równie wysoki. Złoże biologiczne zabezpiecza osad czynny przed wymywaniem oraz w czasie braku dopływu ścieku do oczyszczalni podtrzymuje osad w pełnej gotowości do prawidłowego działania.Osadnik Imhoffa, innowacyjne kanadyjskie rozwiązanie osadnika zintegrowanego (zespolonego), dwukomorowego z środkową komorą napowietrzania. Dzięki temu oczyszczalnia NV nie wymaga osadnika gnilnego, co znacznie zmniejsza gabaryty oczyszczalni. Niezawodność oczyszczalni NV wynika z jej prostoty budowy. Dwie komory, brak automatyki sprawia, że oczyszczalnie TRAIDENIS są bezawaryjne i bezobsługowe. Nie potrzebny jest osadnik wstępny, gdzie dochodzi do beztlenowego podczyszczenia ścieku, zmniejszenia jego agresywności tzw. procesu gnilnego, który trwa 2-3 doby a co za tym idzie z oczyszczalni TRAIDENIS nie wydobywa się nieprzyjemny zapach. Dodatkowo nie ma części mechanicznych znajdujących się w środku oczyszczalni takich jak, sterownik, który odpowiada za pracę, przewodzików, filtrów oraz pomp mamutowych, które co jakiś czas trzeba myć i wymieniać w razie uszkodzenia. Wszystkie elementy oczyszczalni są stałe, nie ma części ruchomych ani zużywających się w trakcie eksploatacji elementów urządzenia co wpływa na jej długą trwałość.

Niewielka waga oraz gabaryty oczyszczalni sprawiają, że montaż urządzenia jest bardzo prosty i nie wymaga specjalnych umiejętności ze strony montera. Średnica oczyszczalni dla 4 osób wynosi 1.70 m, co pozwala na zamontowanie oczyszczalni na powierzchni 4m2. Długa żywotność urządzenia (poliester, czyli żywica wzmocniona włóknem szklanym) oraz 10-letnia gwarancja, która obowiązuje nawet przy montażu we własnym zakresie.

Dolny korpus zbiornika wykonany jest w kształcie stożka. Dzięki temu siła wyporu (wód gruntowych) działa w sposób nieznaczny na możliwość wyparcia zbiornika z posadowionego miejsca. Dużą zaletą oczyszczalni biologicznej NV jest możliwość montowania jej na terenie, gdzie występują wysokie poziomy wody gruntowej. Wysoka odporność zbiornika na zgniatalność (58 kN/m2), czyli 5,8 tony nacisku na m2 , pozwala to na posadowienie korpusu oczyszczalni na żądaną głębokość bez dodatkowych zabezpieczeń. Jest to najmocniejszy korpus oczyszczalni oferowany na rynku. Dla porównania oczyszczalnie z polietylenu około ( 10 kN/m2 ).

Jedynym zewnętrznym elementem mechanicznym wchodzącym w skład zestawu jest dmuchawa tłocząca powietrze do oczyszczalni o stałej mocy przypisanej dla danego typu NV. Brak skomplikowanej automatyki zapewnia stałą i bezawaryjną pracę oczyszczalni oraz wpływa na niskie zużycie prądu. Koszt utrzymania oczyszczalni NV jest bardzo niewielki, bo pobór prądu przez dmuchawę o mocy 44 WAT (moc rzeczywista) i 1-2 do roku wybranie nadmiernego osadu czyli koszt wezwania wozu asenizacyjnego. Użytkowanie oczyszczalni typu NV nie wymaga stosowania bioaktywatorów lub innych pożywek mikrobakteryjnych. Więc całkowity koszt eksploatacji w przeciągu roku wyniesie około 250 zł. Biorąc pod uwagę koszt utrzymania szamba inwestycja w przydomową biologiczną oczyszczalnię typu NV zwróci się w przeciągu 3 lat.

Nowością jest modyfikacja z workiem ( airliftem ), czyli eksploatacja bez konieczności użycia wozu asenizacyjnego tam gdzie jest problem z dojazdem takiego samochodu. Zastosowanie worka (airliftu) w oczyszczalni NV zmniejsza również czas okresowych przeglądów i nie wymaga serwisu wykwalifikowanych osób. Osad przecedzony przez worek można kompostować i wykorzystać jako nawóz.

Oczyszczalnie typu NV posiadają certyfikat CE. Spełniają one wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 89/106/EEC i odpowiadają wymaganiom norm EN 12566-3:2006+A1:2009. Również istotnym potwierdzeniem naszej jakości są certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 oraz atest litewskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska.Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu NV
 działają w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym.

W komorze oczyszczania biologicznego znajduje się dyfuzor napowietrzający, który dostarcza tlen znajdującym się w ściekach bakteriom i drobnoustrojom. Powietrze doprowadzane jest do dyfuzora poprzez dmuchawę umieszczoną na zewnątrz korpusa oczyszczalni (w skrzynce lub budynku mieszkalnym). Zanurzone złoże biologiczne usprawnia pracę stopnia biologicznego, powoduje jego stabilną i skuteczną pracę.

Osadnik wtórny posiada właściwy czas przetrzymania ścieków do uzyskania efektu pełnej sedymantacji osadu.
Oczyszczalnia mieści się w lekkim, łatwym do transportowania i montażu zbiorniku z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym.
Oczyszczalnie NV pracują pewnie i skutecznie, potwierdzają to liczne obiekty referencyjne w kraju i zagranicy.