Biologiczne oczyszczalnie ścieków typu HNV pracują w nowoczesnej technologii opartej na połączeniu metody osadu czynnego i złoża biologicznego, co gwarantuje osiągnięcie wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków. Parametry ścieków oczyszczonych w proponowanej oczyszczalni ścieków spełniają warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 roku poz. 1800).

Oczyszczalnie ścieków HNV produkowane są w zakresie od 20 do 10 000 RLM. W przypadku oczyszczalni typu HNV nie istnieją standardowe rozwiązania – każdy projekt jest wykonywany indywidualnie zgodnie z potrzebami inwestora. Kompaktowa zabudowa elementów oczyszczalni pozwala na jej rozbudowę, co umożliwia zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym – dzięki temu lekkie i łatwe w transporcie zbiorniki posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na działania substancji chemicznych. Każde urządzenie charakteryzuje się brakiem ruchomych części co zwiększa skuteczność i trwałość ich działania. Oczyszczalnie ekologiczne HNV o wydajności powyżej 25 m3/d są montowane z oddzielnym osadnikiem wtórnym. Moduły oczyszczalni HNV są produkowane o wydajności od 8 do 150 m3/d. Kontenery można łączyć w celu uzyskania większych przepustowości.