Praca oczyszczalni typu NV polega na najnowocześniejszej technologii (opartej na nisko obciążonym osadzie czynnym oraz zanurzonym złożu biologicznym) polegającej na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy ─ przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza, powodują analogiczny przepływ cieczy znajdującej się w rurze, a tym samym porywanie cząstek stałych z dna zbiornika. Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych. Siły grawitacji powodują opadanie cząstek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze za pomocą dyfuzora. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje przemieszczenie masy cieczy z w/w osadnika wtórnego w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PCV. Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze NV. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania.

Zalety oczyszczalni

 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 98 % eliminacji BZT5);
 • Brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią;
 • Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków;
 • Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie jak i niskie) – co jest związane między innymi z dobrą konstrukcją i dużą stabilnością zachodzących procesów biologicznych w złożu;
 • Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne i bezwonne;
 • Praca oczyszczalni jest cicha i nieuciążliwa;
 • Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli;
 • Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy wzmocnionej włóknem szklanym);
 • Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowaną technologią (okresowe przeglądy raz lub dwa razy w roku, może wykonać osoba, która zapozna się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji);
 • Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku;
 • Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania całego urządzenia;
 • Możliwość modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wyłączania.

 

Dzięki nowoczesnej technologii, oczyszczalnia NV jest odporna na nierównomierny dopływ ścieku, zarówno przy minimalnym jak i maksymalnym dopływie ścieku (ładunku zanieczyszczeń) – stopień oczyszczania jest równie wysoki. Złoże biologiczne zabezpiecza osad czynny przed wymywaniem oraz w czasie braku dopływu ścieku do oczyszczalni podtrzymuje osad w pełnej gotowości do prawidłowego działania.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu NV działają w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym.

Deklaracja właściwości użytkowych NV

Kliknij i sprawdź możliwośći montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

Sposoby montażu przydomowych oczyszczalni ścieków cz.1

Sposoby montażu przydomowych oczyszczalni ścieków cz.2