Separatory służą do oddzielenia tłuszczów, olei i substancji ropopochodnych ze ścieków oraz wód technologicznych. Stosuje się je przy oczyszczaniu ścieków z: masarni, stacji paliwowych, restauracji, myjni samochodowych, itp.

Mamy do zaoferowania separatory:

1. Separatory tłuszczów 

Poziome typu RB
Pionowe typu CRB

2. Separatory wód opadowych i substancji ropopochodnych 

Poziome, bez piaskownika typu NGP
Poziome, z piaskownikiem typu NGP-S
Pionowe, bez piaskownika typu NPG

Zasada działania

Separator może pracować w zbiorniku pionowym lub poziomym i jest najczęściej podzielony na dwie komory. Ścieki dopływają do pierwszej komory, gdzie poprzez flotację i sedymentację zatrzymywana jest większa część tłuszczów, olei i innych zanieczyszczeń. Następnie ścieki dopływają do komory drugiej, gdzie wyłapywana jest pozostała ilość tłuszczów i olei. Separator wyposażony jest w czujnik poziomu wysokości kożucha tłuszczu, który sygnalizuje przekroczenie wartości maksymalnej – w takiej sytuacji należy wypompować znajdujące się wewnątrz zanieczyszczenia i przywrócić separator do pracy.

Rysunki techniczne oraz tabele wielkości separatorów – w poniższym załączniku. * separatory_dane__techniczne.doc